Operatiuni Registrul Comertului

 Transfera responsabilitatea catre noi

Operatiuni Registrul Comertului

 Transfera responsabilitatea catre noi

N

infiintare SRL

N

deschidere/inchidere punct de lucru

N

schimbare sediu social

N

schimbare obiect de activitate

N

cesiune parti sociale

N

majorare capital social

N

prelungire sediu social

Pentru infintarea unei firme aveti nevoie de
 • Pregatirea a trei variante de denumire pentru viitoarea societate/firma. 
 • Codul CAEN principal si cele secundare pe care se realizeaza activitati constante pentru actul constatator 
 • Alegeti tipul de societate pe care il vizati 
 • Cartea de identitate asociat/asociați/administrator 
 • Copia de pe dovada de proprietate a sediului social (contract de vânzare cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc, acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc) 
 • Cartea de identitate propriet
Deschidere punct de lucru
 • Copie dupa contractul inchirierii spatiului (persoana fizica – contractul trebuie sa fie vizat de Administratia Finantelor Publice / persoana juridica – copie dupa actul de administrare a spatiului sau titlul de proprietate  
 • Este necesar sa fie prezenti asociatii firmei in cazul in care exista mai multi,copii alea tuturor actelor firmei insotite de stampila firmei. 
 • La Hotararea Adunarii Generale se va completa dosarul insotit de Actul Aditional  sau Decizia de Asociat Unic, Contractul de comodat si adeverinta Asociatiei de Propietari 
Inchidere punct de lucru
 • Pentru locatia in ca se va desfasura activitatea va fi nevoie de copie de contract de spatiu impreuna cu actele de indentificare ale propietarilor pentru inchiderea punctului de lucru al firmei.
 • In cazul in care veti inchiria un spatiu de la o persoana fizica pentru a-l folosii in cadrul desfasurarii activitatilor firmei dumnavoastra este necesar sa aveti visat de catre Administratia Finantelor Publiice Contractul de inchiriere.De altfel , daca veti inchiria de la o persoana juridica , nu de la una fizica , veti avea nevoie de o copie a titlului de propietate sau de administrare a respectivului spatiu ce se ofera in chirie.
 • Vor fi necesare prezenta asociatului /asociatilor firmei , copii ale tuturor actelor firmei impreuna cu stampila.
 • La Hotararea Adunarii Generale se va completa dosarul insotit de Actul Aditional sau Decizia de Asociat Unic, Contractul de comodat si adeverinta Asociatiei de Propietari.
Schimbare sediu social
Schimbarea obiectului de activitate

Cererea de actualizare a obiectului de activitate :  

 • Certificatul de înregistrare 
 • Act de Imputernicire / procura / delagat  

    

Dacă e nevoie de eliberarea extrasului de registru : 

 • Cerere de eliberare  
 • Plata tarifului legal 
Autorizare activitati
 • Cerere 
 • Certificatul de inregistrare 
 • Procura / imputernicire / delegatie 
 • Se pot elibera acte in original (dovada platii tarifului legal) 
 • Se poate cere eliberarea extrasului de registru
Cesiune parti sociale
 • Etapa I   

  • Cerere de depunere si mentionare acte  
  • Actul de modificare a actului costitutiv (adunare generala – asociati)  
  • Documentul de imputernicire  
  • Dovada platilor de publicare in Monitorul Oficial   

  Etapa II   

  • Cere de inregistrare  
  • Dovada publicarii hotararii adunarii generale sau a deciziei luate de asociatul unic 
  • Actul constitutiv actualizat + actul de modificare (hotarea adunarii generale /decizie asociat)  
  • Contract de cesiune (drepturi si obligatii) 
  • Copii acte de identitate / certificatul de inregistrare pesoana juridica  
  • Succesiuni: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor / hotărârea judecătorească irevocabilă + clauza continuării societăţii cu moştenitorii, declaraţia asociaţilor de aprobare 
  • Declaratii in original de către asociatul unic-noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori 
  • Dupa caz, declaratia in original pe propria persoana fizica, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate. 
  • Certificatul, original sau copie – detalii, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;  

  Situatii:  

  • actul de adjudecare; 
  • hotărârea de respingere  
  • actul de transmitere în forma cerută de lege pentru contractul de donaţie, în cazul transmiterii prin donaţie a părţilor sociale/părţilor de interes;   
  • Avize pentru legile speciale 
  • împuternicire specială / avocaţială / delegaţie  
  • Plata tarifului legal 
Majorare capital social
 • Actul modificator (asociati / actionari) 
 • Dovada de aport  (parti sociale / procent) – asociat / actionar 
 • Raport de evaluare realizat de registrul comertului 
 • Dovada platilor partilor sociale 
 • Actul constitutiv actualizat 
 • Prospect de emisiune cu semnaturile administratorilor + directoratului  

 

 

Situatii: 

 • Declaratia tuturor asociatilor prin care prin majorare au dobandit parti sociale 
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca nu exista datorii fiscale – in cazul administratorilor straini 
 • Certificatul de inregistrare a firmei daca aceasta este in strainatate si detine parti sociale, tradusa si autorizata la un notar public 
 • Avizele prevazute in lege 
 • Imputernicire / procura / delagatie pentru persoana care realizeaza formalitatile legale 
 • Plata tarifului legal 

 

Alte situatii: 

 • Hotararea adunarii generale 
 • Decizia consiliului de administratie / directoratului de restrangere sau publicare in Monitorul Oficial a actionarilor existenti 
 • Dovada notificarii adresate catre ASF cu rezultatele ofertei publice, in cazul in care se face majorarea capitalului social prin oferta publica 
 • Acte doveditoare privind creantele, situatiile financiare, balanta 
 • Dovezi prinvind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor  

 

Reducerea capitalului social

Etapa I 

 • Cererea de depunere si mentionarea actelor 
 • Hotararea asociatilor / actionarilor sau asociatului unic 
 • Imputerncire / procura / delegatie  
 • Plata tarifului legal 
 • Tarif de publicare in Monitorul Oficial 

  

Etapa a- II- a   

 • Cererea de inregistrare 
 • Actul modificator al actului constitutiv in original 
 • Extras din Monitorul Oficial prinvind reducrea capitalului social 
 • Actul constitutiv actualizat 
 •  

 

Situatii: 

 • Avize speciale 
 • Plata tarifului legal  
Prelungire sediu social

Prima etapa 

 • Cererea de depunere şi menţionare acte 
 • Decizia adunării generale a asociaţilor /acţionarilor / decizia asociatului unic 
 • Imputernicire / procura / delagat 
 • Plata tarifului legal – dovada 

 

A doua etapa 

 • Cererea de înregistrare 
 • Extrasul din Monitorul Oficial al României,  hotărârea de prelungire a duratei de functionare a persoanei juridice 
 • Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de functionare a societatiii 
 • Actul constitutiv actualizat 
 • Daca este cazul: 
 • alte avize  
 • imputernicire specială / delegatie pentru realizarea formalitatilor legale 
 • Tarif legal – dovada 

Contacteaza-ne!

Ofera-ti sansa sa cunosti modul in care lucram! Scrie-ne problema/necesitatea/sau intrebarile tale!

0730055730

Luni - Vineri / 09:00 - 17:00

Strada Bibescu Vodă 2, P5, Bucuresti

office@txc.ro

CATEGORIE SERVICII

GDPR

8 + 5 =

Clienti multumiti